Enquête De Leyens

In het voorjaar zijn we gestart met de renovatie van het poldergemaal de Leyens in Zoetermeer. Het poldergemaal ligt in de wijk Buytenwegh De Leyens en voert overtollig oppervlaktewater af uit het bebouwde gebied van de Nieuwe Driemanspolder naar de Zoetermeerse Plas. Het gemaal voldoet in de huidige staat niet meer aan de geldende technische en veiligheidseisen. Daarom is het dit jaar in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland gerenoveerd. Daarnaast zijn er kappen aangebracht over de vervangen vijzels om de veiligheid van het gemaal te verhogen. De aannemers Hofmeijer M.P. en Vobi B.V. zijn door Rijnland geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. In november ronden wij de renovatie af en is het gemaal gereed voor de volgende 25 jaar.

Vanuit de buurt was er grote belangstelling voor het gemaal. Wij vonden het leuk om tijdens de informatiemiddag wat te vertellen over de techniek en ontstaansgeschiedenis. Gedurende het project hebben wij u via onze bewonersbrieven zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Wij willen de buurt bedanken voor het begrip en voor onze extra oren en ogen in de buurt.

Zou u ter afsluiting onze omgevingsenquête nogmaals in kunnen vullen?
Dan kunnen wij onze werkwijze blijven verbeteren:
https://goo.gl/forms/n67rvardbjM34uhq2

U kunt bovenstaande link kopiëren zodat u de enquête kunt invullen.

Nieuws


sitemap VOBI Beton- en waterbouw
kernwoorden
vobi
V.O.B.I.
beton
water
bruggen
sluizen
Vinkeveen
kelder
fundering
vacatures
werk
baan
bouw
waterbouw
civiel
civiele
techniek
betonbouw
aannemer
funderingsherstel
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten